mijn vrouw heeft een popje gekregen met het rugmerk:

de cijfers    :       4  3
land           :     france

Afbeelding  :     vogelkop Adelaar of valk ?

Cijfer         :         3

Ik denk dat het popje van celluloid is.

Graag zouden wij willen weten wie de maker is. BVD.

Ad